Plébániai hírek – Nyilvános az egyházközségi beszámoló a 2018-as esztendőről

Ötöt rúgott a bajnokesélyes Kőszegfalva a Torony csapatának
2019-04-30
Az önkormányzat és a civilek összefogásával állítottak májusfát a Kopjafa térre
2019-05-02

Plébániai hírek – Nyilvános az egyházközségi beszámoló a 2018-as esztendőről

Dr. Perger Gyula toronyi plébános az érintett községek “minden jóakaratú emberének” címezve hozta nyilvánosságra a plébánia, illetve a hozzá tartozó egyházközségek beszámolóját a 2018-as esztendőről. Az alábbiakban teljes terjedelmében közöljük.

„Életem ott van

Isten tenyerén

Azért nem félek én,

Bármi fáj nekem

Mosolyog szemem.

Száz jajszó között is

Bízom vakon,

Hitem fel nem adom!

Rám törhet vadul

Ezer baj, veszély

Isten így szól: Ne félj!

Miért is, mitől is

Félhetnék én:

Az Isten tenyerén?”

Mint a község lelkipásztora, beszámolok a 2018-as esztendőről, községünk minden jóakaratú emberének!

Lelki élet:

 • Minden hónap 13-án a plébánia templomaiban Magyar Hazánkért s annak lelki megújulásáért imádkozunk a fatimai este keretében, így január 13-án Dr. Gyürki László gyémántmisés atya vezette a fatimai estet Toronyban.
 • Januárban a filmklub keretében a 2018 áprilisában szentté avatott VI. Pál pápa életéről készült kétrészes című filmet tekintettük meg.
 • Február 10-én egyházközségi bált tartottunk 294 fő részvételével a toronyi Sport Csarnokban. A bál bevételét a résztvevők arányának megfelelően a 4 falu között osztottuk szét.
 • Február 13-án Bucsu községben a fatimai estet Déri Péter csehimindszenti esperes-plébános atya vezette.
 • Február 24-én a Pesti Magyar Színházban a Valahol Európában című darabot tekintettük meg, előtte a Szikla templomban és a Rózsák terei Szent Erzsébet templomban tettünk látogatást.
 • Február 25-én a kommunista diktatúra áldozatainak emléknapján a Mindszenty táblánál tartottunk megemlékezést Toronyban.
 • Februárban a keresztény filmklub keretében a Félelem nélkül, II. János Pál és Brenner János életéről készült filmeket tekintettük meg, márciusban pedig az Isten Fia című filmet.
 • Március 3-án és 4-én Balázs Edgár, a Szent Efrém férfikar szólistája adott nagyböjti koncertet templomainkban.
 • Március 11-én a négy községben szolgáltattam ki a betegek szentségét 98 beteg és idős testvérünknek.
 • Március 13-án a fatimai estet, ezt követően a nagyböjti lelkigyakorlatunkat Aradi László bakonyszombathelyi plébános úr vezette.
 • Lélekemelő volt a szent három nap: nagycsütörtökön az utolsó vacsorán történtekre való emlékezéssel mi is elvégeztük a lábmosás szertartását. Nagyszombaton nagyszámú hívő részvételével követtük a Feltámadt Krisztust a húsvéti körmenetben.
 • Április 8-án a Mária Rádió Toronyból közvetítette a szentmisét.
 • Április 9-én a Jáki esperesi kerület Dr. Székely János megyéspüspök vezetésével Toronyban tartotta korona gyűlését.
 • Április 13-án a fatimai estet Keresztfalvy Péter győri bencés szerzetes vezette a séi templomban.
 • Április 15-én Dr. Székely János megyéspüspök a toronyi templomban 16 fiatalnak szolgáltatta ki a bérmálás szentségét.
 • Április 29-én 16 gyermek járult első szentáldozáshoz a plébánia templomban.
 • Május 1-én, Szombathelyen megtörtént Brenner János boldoggá avatása.
 • Május 6-án Dr. Székely János püspök atya felszentelte a séi templomot.
 • Május13-án a fatimai jelenések évfordulóján Stróber László zalaegerszegi apát-plébános vezette a fatimai estét.
 • Május 27-e és június 7-e között olaszországi körutazáson, zarándoklaton vettünk részt.
 • Június 10-én ünnepelte pappá szentelésének 60. évfordulóját Németh Károly tb. kanonok, ny. plébános, hálaadó szentmiséjét Letenyén ünnepelte, majd falvainkban is ünnepi gyémántmisét mutatott be.
 • Június 13-án Lendvai Zoltán rédicsi plébános vezette a fatimai estet.
 • Június 17-én hittanos gyerekek Te Deuma volt Toronyban.
 • Július 1-én volt Torony község hagyományos hegyi zarándoklata.
 • Július 13-án a fatimai estet Bokor Zoltán atya vezette.
 • Július és augusztus hónapban a plébánia területén a lelkipásztori szolgálatot szabadságom idején Brenner József ny. püspöki helynök és Dr. Török József professzor úr látták el, ebben a hónapban a fatimai estet Török professzor úr vezette.
 • Szeptember 1-től a Martinus Kegytárgybolt, Folyóirat- és Könyvkiadó igazgatójává is kinevezett a püspök atya eddigi központi és lelkipásztori feladataim mellett.
 • Rácz Ágoston kispapunk teológiai tanulmányait Rómában folytatja a Gregorián Egyetemen.
 • Szeptember 2-án volt hittanos gyermekeink Veni Sancte-ja.
 • Szeptember 12-től plébániánk területén a kántori szolgálatot Gazda Ferenc szabadkai származású kántor úr látja el, a hitoktatást Pécsi Judit kőszegi lakós.
 • Szeptemberben a fatimai estét Inzsöl Richárd atya vezette.
 • Október 7-én megemlékeztünk Toronyi Németh István áldozópap születésének évfordulójáról.
 • Október 13-án a fatimai estet Keresztfalvy Péter atya tartotta Bucsuban.
 • November 1-én és 2-án a temetőkben is megemlékeztünk elhunyt szeretteinkről az ünnepi szentmisét követően.
 • November 13-án a fatimai estet Dr. Janes Zoltán zákányszéki plébános úr vezette Dozmaton.
 • Az egyházközségi tagok és a ministránsok, valamint családtagjaik a Püspöki Palotában tettek látogatást.
 • December 2-án a séi templomban az Örökségünk Alapítvány adventi hangversenye volt.
 • December 13-án Sé községben a fatimai estet Várhelyi Tamás szentpéterfai plébános atya vezette.
 • December 15-16-án volt az adventi lelki napunk s egyben a karácsonyi nagygyóntatás, amelyet Brenner József nagyprépost, ny. püspöki helynök atya vezetett.
 • December 16-án ünnepi szentmise keretében Szent II. János Pál és Boldog Brenner János ereklyéit helyeztük el a plébániatemplomban, Toronyban.
 • December 22-én Bucsu községben karácsonyi műsor volt.
 • December 23-án a szentmiséken Gazda Ferenc adventi karácsonyváró koncertjét hallgathattuk meg.
 • December 24-én a séi és a toronyi templomban Jézuska várást tartottunk.
 • Szent Család kép az adventi időszakban a 4 községben 92 családnál járt.
 • Mindezek mellett a Püspöki Palotában és a Székesegyházban 22 koncertet, két kiállítást szerveztünk, és Püspök atya beszélgetős könyvét sikerült sajtó alá rendezni, s újra elindítani a Szent Márton Kölcsönkönyvtárat.

Plébániánkhoz (Bucsu, Dozmat, Sé, Torony) 3500 hívő tartozik ebből a 3500 főből az országos a 10 %-os átlagnál nagyobb, kb. 16 % számú hívő jár vasárnaponként szentmisékre, azaz átlagosan 450 fő. Falvanként Dozmat 25 %, Bucsu 20 %, Sé 8 %, Torony 10 %. Szabadjon megemlítenem, hogy a szülők felelőssége nagy a fiatalok hitre nevelésében, mert a gyerekeket, fiatalokat nemcsak küldeni kell a szentmisére, hanem el kell hozni őket, s nyilván amit nem lát a gyerek, a fiatal a szülei életében, azt nem is fogja követni. A plébános a 4 faluért felelős, s azoknak nemcsak lelkipásztori feladatait kell ellátnia, hanem adminisztratív, gazdasági ügyeinek vezetése is a feladataim közé tartozik.

 • Évi szentáldozások száma: 18 000 fő
 • Húsvéti gyónók száma: 400 fő
 • Karácsonyi gyónók száma: 350 fő
 • Keresztelések száma: (2017-ben: 68 fő)

2018-ban: 65 gyermek, 30 fiú, 35 lány,

más plébániáról hoztak 40 gyermeket, helyi 25 ( Bucsu 1, Dozmat -, Sé 11, Torony 13).

 • Házasságkötések száma: (2017-ben: 9 )

2018-ban12 pár.

( Bucsu 1, Dozmat 1, Sé 4, Torony 6.)

 • Halálesetek száma: (2017-ben: 48 )

2018-ban48 halott, ebből szentségekben nem részesült 26 fő.

Bucsu: 6 fő, Dozmat 3 fő, Torony: 27 fő, Sé: 6 fő, Szombathely 6 fő

(25 helyi keresztelőre jut 42 helyi halott).

Anyagiak:

Az egyházi adó, az 1983-as egyházi törvénykönyv előírása szerint az éves nettó jövedelem 0.5 %-a, bár mindenki számára közismert, hogy Szent István kora óta minden megkeresztelt ember kötelessége, hogy az egyházközségi hozzájárulását befizesse. Ugyanígy előírás ez az evangélikus és református testvéreinknél is. Itt szabadjon megemlítenem, hogy amikor adakozunk, merjünk az Istennel szemben nagyvonalúak, lenni, hiszen amikor az egyházi adót befizetjük, vagy a perselybe dobunk, akkor visszaadunk valamit az Istennek abból, amit tőle kaptunk. És amit az Istennek adunk, azt mindig duplán kapjuk vissza. Soha ne legyünk kicsinyesek az Istennel és az Isten ügyével szemben.

Talán kevés jobban félreértelmezett dolog van egy plébánia életében, mint az egyházközségi hozzájárulás: hogy mi is az, miért fizetik és mire is fordítják. Az egyházközségi hozzájárulás nem más (amit gyakran egyházi adónak is neveznek) mint, amellyel a hívő támogatja saját egyházi közössége (vagyis plébániája) működését. Mivel egy plébánia semmilyen rendszeres állami támogatást nem kap működéséhez, az egyházközségi hozzájárulás (a perselygyűjtéssel együtt) képezi azt az anyagi bázist, amelyből a plébánia működni tud. A befizetett egyházközségi hozzájárulást teljes egészében a plébánia céljaira használjuk fel. De mire is fordítódik az így befizetett összeg? Az egyik legnagyobb kiadás egy-egy plébánián a templomok és a plébániaház fenntartása, illetve karbantartása. A templomépületeken, mint egy családi házon is – jellegükből adódóan – folyamatosan van javítanivaló. A közüzemi díjakat is ezen összeg felhasználásával tudjuk fizetni, valamint a személyi kifizetéseket is ebből az összegből tudjuk megtenni. A bevételekről és a kiadásokról a képviselőtestület minden évben pontos elszámolást kap a testület költségvetési ülésén.

Az egyházközségi hozzájárulás mértékével kapcsolatban a Magyar Püspöki Konferencia, ill. a Szombathelyi Egyházmegyei zsinat rendelkezését tarjuk szem előtt. Ez azt jelenti, hogy az éves egyházközségi hozzájárulás mértéke az éves nettó jövedelem 0,5 %-ában lett megállapítva.

Ez alapján a következő táblázat segít eligazodni a 0,5 %-os aránnyal kapcsolatban.

Havi nettó jövedelem             Havonta (tájékoztató)       Évente

50.000.-                                               250.-                         3.000.-
55.000.-                                               275.-                         3.300.-
60.000.-                                               300.-                         3.600.-
65.000.-                                               325.-                         3.900.-
70.000.-                                               350.-                         4.200.-
75.000.-                                               375.-                         4.500.-
80.000.-                                               400.-                         4.800.-
85.000.-                                               425.-                         5.100.-
90.000.-                                               450.-                         5.400.-
95.000.-                                               475.-                         5.700.-
100.000.-                                               500.-                         6.000.-
105.000.-                                               525.-                         6.300.-
110.000.-                                               550.-                         6.600.-
115.000.-                                               575.-                         6.900.-
120.000.-                                               600.-                         7.200.-
125.000.-                                               625.-                         7.500.-
130.000.-                                               650.-                         7.800.-
135.000.-                                               675.-                         8.100.-
140.000.-                                               700.-                         8.400.-
145.000.-                                               725.-                         8.700.-
150.000.-                                               750.-                         9.000.-
155.000.-                                               775.-                         9.300.-
160.000.-                                               800.-                         9.600.-
165.000.-                                               825.-                         9.900.-
170.000.-                                               850.-                       10.200.-
175.000.-                                               875.-                       10.500.-
180.000.-                                               900.-                       10.800.-
185.000.-                                               925.-                       11.100.-
190.000.-                                               950.-                       11.300.-
195.000.-                                               975.-                       11.700.-
200.000.-                                            1.000.-                       12.000.-

A táblázatban szereplő adatok a minimális ajánlott összeget tartalmazzák. Így ha valakinek anyagi lehetőségei megengedik, hogy nagyobb mértékben támogassa plébániánk ügyét, s ezt szívesen teszi, hálásan köszönjük nagylelkűségét.

Az egyházközségi hozzájárulás fizetését azoktól kérjük, akik önálló jövedelemmel rendelkeznek, s ezt nem családonként kell befizetni, hanem minden jövedelemmel rendelkező személy után. Amennyiben valaki úgy érzi, hogy jövedelme nem engedi meg azt sem, hogy a 0,5%-ot részletekben fizesse, az egyházközségi képviselő testület döntése értelmében lehetősége van a befizetési minimumot választani. Ez nyugdíjasok esetében személyenként 3.000,- Ft/év, ez havonta 250,- Ft-ot jelent a helyi egyházközségnek, aktív keresőknél pedig személyenként 4000,- Ft/év, ez havonta 330,- Ft-ot jelent a helyi egyházközségnek. A kijelölt összegnél kevesebbet nem fogadhatunk el, egyetlen keresettel rendelkező személy esetében sem!

Az egyházközségi hozzájárulást többféle módon lehet befizetni a Plébánia Hivatalban, vagy a sekrestyében, vagy az egyházközségi tagoknál, vagy banki átutalással, vagy a kiküldött csekken. Kérjük, hogy aki a banki átutalást választja, az utca, házszámot is tüntesse fel az adminisztráció megkönnyebbítése érdekében. Szeretettel kérjük plébániánk híveit, hogy az alább felsorolt módokon szíveskedjenek befizetni egyházközségi hozzájárulásukat, s egyben hálásan köszönünk minden adományt, amellyel hozzájárulnak plébániánk működéséhez!

A 2019-es esztendő főbb eseményei

 • Február 23-án egyházközségi bált tartottunk.
 • Az Irgalmas Jézus képe lesz itt plébániánk területén április 6-án és 7-én.
 • Plébániánk területén az elsőáldozás április 28-án lesz
 • Május 1-jén egyházmegyei zarándoklatra megyünk Szentgotthárd-Rábakethelyre.

Szolgálatom kezdetén kértem, hogy miként Jézus Krisztus sem volt magára hagyatva szolgálata közben – mert voltak tanítványai –, így számítok én is minden jóakaratú ember segítségére. Külön köszönöm azoknak, akik meghallották kérésemet és segítségemre voltak az eltelt esztendőben, mert ha a pásztor és a nyáj egyet akar, akkor azon az Isten áldása van. Köszönöm, hogy megértettétek, hogy a felújításokat nem magam miatt, hanem értetek, a közösségért és a falvakért tettem és teszem. Hiszen minden falu központja és szíve a templom, hogy az milyen képet mutat, tanúskodik a benne élőkről is. Az Úr és az Ő legszentebb Édesanyjának segítsége legyen továbbra is velünk. Mind a 4 községben elhelyezett Szűzanya szobor legyen lelki összekötő kapocs a 4 falu között. Személy szerint köszönetet mondok a Gondviselő Istennek, hogy olyan szülőket kaptam, akiktől a munka szeretetét, tiszteletét és becsületét megtanulhattam. Köszönetet mondok, hogy az eltelt évben is adott az Úr szorgalmat, kitartást és küzdeni akarást! Újmisés jelmondatommal köszönöm meg a 2018. év minden ajándékát, mert tudom, hogy Nélküle semmit sem tehettem volna, s mindenem, amim van, Neki köszönhetem: „Te vagy, Uram, én reményem, ne hagyj soha szégyent érnem.” Túrmezei Erzsébet gondolatával mondok köszönetet az Úrnak a nevetekben is a 2018-as esztendőért, s kérjük kegyelmét a 2019-es esztendőre, egyházközségünkre, annak valamennyi családjára, hívőjére!

„Láttam Uram, az egyik béna volt, a másik aszott, sárga, vagy nem volt lába. De a Te fényed hullt a betegágyra. S hitükkel elrejtőztek Nálad, S úgy hordozták mázsás terhüket – a Te erőddel – mint a szalmaszálat. És láttam szalmaszál alatt roskadozókat, mert mázsás teher könnyű, mint a kis szalmaszál Veled, de nélküled a szalmaszál is mázsás súly lehet.

Új évbe indulok! Nem tudom, mi vár rám,

csak azt tudom, velem vagy, s nem hagysz árván!

Csak azt tudom, utam már kijelölted,

S mint bízó gyermek járhatok Előtted.

Te mérsz ki bút, örömet, munkát, terhet,

S irgalmad mindegyikbe áldást rejtett.

Csak egyet adj,

hogy cél iránt haladjak,

hogy szalmaszálak alatt ne roskadjak.

S ha szereteted mázsás teherrel tenné próbára ezt a gyenge vállat,

segíts úgy hordozni mázsás terhemet a Te erőddel, mint a szalmaszálat.”

Dr. Perger Gyula

plébános

x

A weboldalon "cookie-kat" ("sütiket") használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk látogatóinknak. A cookie beállítások igény esetén bármikor megváltoztathatók a böngésző beállításaiban.

Elfogadom Elutasítom