Hirdetmény – Partnerségi egyeztetés Torony Község hatályos településrendezési eszközeinek módosításáról

Zöldudvar mérlegelési tájékoztató
2024-01-10
Plébániai hirdetések – Bérmálkozók első felkészítése február 3-án kezdődik
2024-01-14

Hirdetmény – Partnerségi egyeztetés Torony Község hatályos településrendezési eszközeinek módosításáról

2023. szeptemberében Torony Község Önkormányzata településfejlesztési határozatában rendelkezett arról, hogy a hatályos településrendezési eszközöket módosítani kívánja.

A partnerségi egyeztetés lefolytatására a 146/2023. (IV.27.) Korm. rendelet 2 §-a, valamint Torony község Önkormányzata Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 4/2018. VI.18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 6. § (4) bekezdése alapján elektronikus úton kerül sor.

A tervezési feladat volt:

1.)       A 97/2023. (IX.25.) számú településfejlesztési döntés alapján:

Torony Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárult a Torony 838/6 telek tulajdonosa településrendezési terv módosítási kérelméhez, miszerint Torony község északkeleti részén, a Torony 838/6 hrsz.-ú ingatlan esetében a jelenlegi Ev jelű véderdő sávot felülvizsgálatát és a területet a Kel-01 (kertvárosias lakóterület) övezeti előírásait (szabadonálló beépítés, 30 % maximális beépítettség, 4,5 m építménymagasság, min. 50% zöldterület, min. 700 m2 teleknagyság) építési övezetbe sorolja. A Kérelmező a MATRT szerinti 5 %-os zöldterületet a Torony a 838/1 hrsz ingatlanon biztosítja.

Torony Község Képviselő-testülete a 98/2023. (IX.25.) számú határozatában tett eleget az 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény 7.§ (3) bekezdés e) pontjában írtaknak és indokolta az új beépítésre szánt terület kialakítását.

2.)      A 105/2023. (X.17.) számú határozata településfejlesztési döntés alapján:

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete – a környezetbarát, megújuló energiaforrások hasznosítása érdekében – támogatja Dr. Berényi Barna meghatalmazotti képviselő által képviselt, Dr. Prugberger Emil 9700 Szombathely, Thököly Imre utca 45. II/6. szám alatti lakos kérelmét a Torony 0102/15 hrsz.-ú ingatlan különleges beépítésre szánt területbe történő átsorolását.

A Képviselő-testület a Torony 0102/15 hrsz.-ú, „szántó” művelési ágú 5 6337 m2 nagyságú külterületi ingatlant, belterületbe vonva, különleges beépítésre szánt, megújuló energiaforrás hasznosításának céljára szolgáló területbe kívánja átsorolni.
A külön jogszabály szerint az új beépítésre szánt terület kijelölésével együtt kijelölendő 5 %-os zöldterületet a Torony 0102/15 hrsz.-ú, jelenleg általános mezőgazdasági területbe sorolt ingatlanon kerül kijelölésre.

A módosítási eljárás során a partnerek javaslatot, észrevételt tehetnek, valamint véleményt nyilváníthatnak.

A Rendelet 3. §-a alapján az alábbi partnerek a Partnerségi Egyeztetés résztvevői:

  1. A település közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosult természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
  2. toronyi székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet,
  3. a toronyi székhellyel bejegyzett civil szervezet,
  4. a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2) bekezdés c) pontja alapján a településrendezési eszközök véleményezési eljárásába – a partnerségi egyeztetés megkezdése előtt legalább 30 napnál korábban – a polgármesternél írásban bejelentkező egyéb szervezet.

A közzétett rendelettervezettel és módosítási javaslattal kapcsolatos javaslatokat, véleményeket 2024. január 30. (kedd) 16:00 óráig lehet az önkormányzat felé eljuttatni az alábbi módokon:

  • postai úton vagy személyesen Kovács György polgármesternek címezve, Torony Község Önkormányzatának címére eljuttatva (9791 Torony, Rohonczi u. 6.), vagy
  • elektronikus levélben az onkormanyzat@torony.hu és a jegyzo@torony.hu e-mail címre eljuttatva.

Az eljárás során a személyes adatok kezelése az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével történik.

Tisztelettel várjuk a közreműködni kívánók véleményét!

Letöltés – Egyszerűsített eljárás 419/2021.(VII.15.) Korm. rendelet szerint Partnerségi szakasz tervdokumentációja

Torony, 2023. december 29.

Kovács György
polgármester

x

A weboldalon "cookie-kat" ("sütiket") használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk látogatóinknak. A cookie beállítások igény esetén bármikor megváltoztathatók a böngésző beállításaiban.

Elfogadom Elutasítom