Partnerségi egyeztetés településrendezési eszközeinek módosításáról

Plébániai hirdetések – Fatimai nap lesz a toronyi templomban
2024-07-08
Álláshirdetés: jegyzői feladatokat ellátó igazgatási ügyintéző
2024-07-12

Partnerségi egyeztetés településrendezési eszközeinek módosításáról

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 78/2022. (VII.18.) és a 110/2022. (IX.14.) számú határozataiban döntött a község településrendezési eszközeinek módosításáról.

A tervezési feladat volt:

1.)       A 78/2022. (VII. 18.) számú településfejlesztési döntés alapján:

Torony község északkeleti részén, a 0126 hrsz-ú 89 számú közút által déli oldalról, a 0119/1 hrsz-ú, útként bejegyzett terület által északi oldalról, 0123 hrsz-ú, útként bejegyzett terület által nyugatról és 838 hrsz-ú telek által keletről határolt területen lévő 754/1, 754/4., 754/5., 755/4., 755/5., 755/6., 756/4., 756/5., 757/1., 757/4., 757/5., 758/4., 758/5., 758/6., 758/7., 758/8., 759/4., 759/5., 759/6., 764/4., 764/5., 764/6., 764/7., 767/1., 767/2., 768., 769/1., 769/2., 769/3., 769/4., 770/1., 770/2., 770/3., 770/4., 770/5., 772/1., 772/2., 774. 776/1., 777., 779., 780/1., 780/2., 780/3., 780/4., 780/5., 780/6., 782/1., 782/2., 782/3., 782/4., 782/5., 782/6., 784., 785 hrsz-ú ingatlanok véderdő részének megszűntetése során az új beépítésre szánt területként történő kijelölése és a lakóterület felosztásának és elrendezésének kisléptékű változása tervezett.

2.     A 110/2022. (IX. 14.) számú képviselő-testületi határozat alapján:

A Torony 312/2 hrsz.-ú ingatlanon zöldterület helyett kertvárosias lakóterületbe sorolja. A magántulajdonban lévő zöldterületet az önkormányzat nem kívánta megvásárolni, mivel a területen elhelyezendő funkciókat pályázati források felhasználásával másutt tervezi megvalósítani. A területet kertvárosias lakóterületbe kívánja sorolni, ahol nagyobb telkes, lazább beépítést megvalósítását támogatja – villa jellegű beépítés kialakításával.

Torony Község Önkormányzata a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet, a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 59. § (1) bekezdés b) pontja és 75.§ (2) bekezdés b) és c) pontjai, valamint Torony község képviselő testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 4/2018 (VI.18.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint a módosításhoz készített tervdokumentációt partnerségi véleményezésre bocsátja.

A kapcsolódó dokumentáció teljes terjedelemben megtekinthető a www.torony.hu honlapon, illetve papíralapú dokumentumként – ügyfélfogadási időben – a Toronyi Közös Önkormányzati Hivatalban.  (9791 Torony, Rohonczi u. 6.)

A módosítási eljárás során a partnerek javaslatot, észrevételt tehetnek, valamint véleményt nyilváníthatnak.

A Rendelet 3. §-a alapján az alábbi partnerek a Partnerségi Egyeztetés résztvevői:

  • A település közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosult természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
  • toronyi székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet,
  • a toronyi székhellyel bejegyzett civil szervezet,
  • a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2) bekezdés c) pontja alapján a településrendezési eszközök véleményezési eljárásába – a partnerségi egyeztetés megkezdése előtt legalább 30 napnál korábban – a polgármesternél írásban bejelentkező egyéb szervezet.

A közzétett rendelettervezettel és módosítási javaslattal kapcsolatos javaslatokat, véleményeket 2024. július 24. (szerda) 16:00 óráig lehet az önkormányzat felé eljuttatni az alábbi módokon:

  •  postai úton vagy személyesen Kovács György polgármesternek címezve, Torony Község Önkormányzatának címére eljuttatva (9791 Torony, Rohonczi u. 6.), vagy
  • elektronikus levélben az onkormanyzat@torony.hu és a jegyzo@torony.hu e-mail címre eljuttatva.

Az eljárás során a személyes adatok kezelése az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével történik.

 

Tisztelettel várjuk a közreműködni kívánók véleményét!

 

Torony, 2024. július 9.

 

 

Kovács György
polgármester

 

Csatolmányok

x

A weboldalon "cookie-kat" ("sütiket") használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk látogatóinknak. A cookie beállítások igény esetén bármikor megváltoztathatók a böngésző beállításaiban.

Elfogadom Elutasítom