Torony község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése

Európai Uniós forrás segítségével csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztésére kerül sor Torony községben, a TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00039 pályázat keretén belül. A Széchenyi 2020 TOP-2.1.3-16 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések című pályázati kiírására benyújtott projekt 88,33 millió Forint támogatásban részesült.

A kedvezményezett neve: Torony Község Önkormányzata

A projekt címe: Torony község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése

Megvalósítás helyszíne: Torony, 650 Hrsz Maros utca, 581 Hrsz Ojtózi utca

A beruházás megvalósításának ideje: 2021.09.15-2023.09.30

Elnyert, szerződött támogatás összege: 88 330 051 Ft

Támogatás mértéke: 100%

 

Beruházás rövid bemutatása:

Torony Község Önkormányzata a Vas Vármegyei Önkormányzati Hivatallal alkotott konzorciumban sikeresen pályázott a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében meghirdetett „TOP-2.1.3-16 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című pályázati felhívásra, melynek keretében 88,33 millió Ft európai uniós vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A projekt célja Torony község belterületi csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése a településen jelentkező vízkárok enyhítése, vízvisszatartás, beszivárogtatás elősegítése, valamint lefolyás szabályozás, csapadékvíz gazdálkodás kialakítása érdekében.

A TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00039 azonosítószámú, „Torony község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése” című projekt támogatási szerződése 2021. szeptember 17-én lépett hatályba.

A projekt keretében megvalósult beruházások vízjogi létesítési engedélyköteles tevékenységek voltak. A műszaki tervdokumentációk elkészültét követően az illetékes hatóság az Ojtózi utca vízjogi létesítési engedélyét 2022.06.01-én, a Maros utca vízjogi létesítési engedélyét 2022.06.03-án állította ki.

A projekt tárgyát képező belterületi csapadékvíz-elvezető rendszerek megépítésére vonatkozó közbeszerzési eljárást 2022. október 25-én indították meg. Az ajánlatétteli felhívásban szereplő határidőig 3 db érvényes ajánlat érkezett be. A legkedvezőbb ajánlatot mindkét rész vonatkozásában a Szkendó Generál Kft. adta. A nyertes ajánlat összege az 1. rész (Maros utca) esetében nettó 20.994.578 Ft, a 2. rész (Ojtózi utca) esetében nettó 42.913.990 Ft volt. A nyertes ajánlattevővel a kivitelezési szerződéseket 2023. február 6-án kötötték meg.

A csapadékvíz-elvezető rendszer kivitelezési munkálatai a műszaki tervekben szereplő műszaki tartalomnak megfelelően, a megkötött vállalkozási szerződésekkel összhangban, a tervezett ütemezés szerint valósultak meg.

A kivitelezési munkálatok készre jelentését követően a műszaki átadás-átvételi eljárásokat a Maros utca esetében 2023. július 4-én, az Ojtózi utca esetében pedig 2023. augusztus 28-án folytatták le. Az elkészült vízilétesítmények üzemeltetésére a vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárást 2023. szeptember 28-án indították meg. Az eljárás jelenleg folyamatban van.

A projekt megvalósítása során a település Maros utca, valamint Ojtózi utca csapadékvíz-elvezető rendszereinek kialakítása, felújítása valósult meg összesen több, mint 500 méter hosszan. A Maros utcában a beruházás előtt csapadékvíz-elvezető rendszer nem üzemelt, így nagyobb intenzitású esők esetén a csapadékvíz gyakran elöntötte a szomszédos, mélyebben fekvő ingatlanokat. A projekt keretében az utca csapadékvíz-elvezetését zárt csapadékvíz-elvezető hálózat, hordalékfogók és víznyelő aknák kiépítésével oldották meg.

A projekt másik megvalósítási helyszíne az Ojtózi utca, amely dombhátra épült, ebből adódóan nagy terepi esések jellemzik. Az utca csapadékvíz-elvezetését a meglévő hálózat átépítésével, zárt csapadékvíz-elvezető rendszer, illetve folyókák kialakításával biztosították.

A beruházás eredményeként Torony községben 51 lakóház védelme vált teljesebbé.

A fejlesztés részeként a lakosság környezettudatosságának és vízgazdálkodással kapcsolatos ismereteinek bővítése érdekében szemléletformáló akcióra is sor került: lakossági fórum és előadás keretében hívták fel a helyiek figyelmét a vizek helyben tartásának fontosságára és a klímavédelemre.

Az önkormányzat részére a projekt eredményes megvalósításához a 2021-ben elnyert 69,8 millió Ft európai uniós támogatás mellé a Miniszterelnökség további 18,5 millió Ft többlettámogatást ítélt meg.

A Vas Vármegyei Önkormányzati Hivatal feladatkörébe tartozó projektmenedzsmenti feladatokat a hivatal munkatársai folyamatos tevékenységük révén látták el.

 

További információ kérhető:

Kovács György
+36 94/540-521

 Kivitelezés utáni állapot

 


 

Torony Község Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása

 

A kedvezményezett neve: Torony Község Önkormányzata

A projekt címe: Torony Község Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása

A szerződött támogatás összege: 6.000.000,-Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt befejezési dátuma: 2018. 06. 30.

A projekt azonosító száma: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01270

 

A projekt tartalmának bemutatása:

Torony Község Önkormányzata 2016. évben pályázatot nyújtott be a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztése című felhívásra.

A pályázat forrást biztosított az ASP központhoz történő csatlakozáshoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtéséhez és a hatékony működtetéshez. A nyertes projekt az alábbi főbb elemeket tartalmazza:

  • Működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása
  • Tesztelés, élesítés
  • Önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja
  • Eszközbeszerzések
  • Képzéshez kapcsolódó költségek
  • Projektmenedzsment
  • Kötelezően előírt tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása

A keretrendszer a szakrendszerek számára egységes felületet és hozzáférést, egységes felhasználó- és jogosultságkezelést biztosít. A támogató rendszerek az önkormányzati ASP rendszer napi adminisztratív, ügyfélszolgálati és működtetési feladatait segítő alkalmazások.

A projekt biztosítja, hogy az ASP központ keretében biztosított szakrendszereket (önkormányzati adórendszer, gazdálkodási rendszer, iratkezelő rendszer, ingatlanvagyon-kataszter rendszer, hagyatéki leltár rendszer, ipar- és kereskedelmi rendszer, elektronikus ügyintézési portál rendszer, az elektronikus űrlap szolgáltatással) használjuk.

x

A weboldalon "cookie-kat" ("sütiket") használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk látogatóinknak. A cookie beállítások igény esetén bármikor megváltoztathatók a böngésző beállításaiban.

Elfogadom Elutasítom