Plébániai és egyházközségi összefoglaló az elmúlt esztendőről

Idén januártól tilos kutyát tartósan láncon tartani
2016-02-02
Oklevél a Toronyi kenyérnek a "Megyei érték" cím használatáról
2016-02-04

Plébániai és egyházközségi összefoglaló az elmúlt esztendőről

Megtartották a plébániai és a helyi egyházközségi képviselő-testületi gyűléseket Toronyban, ahol elfogadták a tavalyi évről szóló beszámolót, illetve a zárszámadást. Dr. Perger Gyula plébános az alábbiakban foglalta össze a 2015-ös év legfontosabb egyházi eseményeit, a hitéletre és a gazdálkodásra vonatkozó adatokat.

Megtartották a plébániai és a helyi egyházközségi képviselő-testületi gyűléseket Toronyban, ahol elfogadták a tavalyi évről szóló beszámolót, illetve a zárszámadást. Dr. Perger Gyula plébános az alábbiakban foglalta össze a 2015-ös év legfontosabb egyházi eseményeit, a hitéletre és a gazdálkodásra vonatkozó adatokat.

A Lelki élet elnevezésű fejezetben ezek az események szerepelnek:

–       Január 1-8. között Angelo atya volt a vendégünk Spanyolországból.

–       A január 2-3-i szentmiséken köszöntöttük Brenner József ny. helynők és Németh Károly kanonok, ny. esperes-plébános urakat 80. születésnapjuk alkalmából.

–       Minden hónap 13-án a plébánia templomaiban magyar hazánkért és annak lelki megújulásáért imádkozunk a fatimai este keretében, így január 13-án Molnár János püspöki titkár vezette a fatimai estet Toronyban.

–       Januárban a filmklub keretében a Katyn című filmet tekintettük meg.

–       Február 13-án Bucsuban a fatimai estet Nagy Tamás szentgotthárdi káplán űr vezette.

–       Február 14-én egyházközségi bált tartottunk 286 személy részvételével a toronyi sportcsarnokban. A bál bevételét a résztvevők arányának megfelelően a 4 falu között osztottuk szét.

–       Februárban a keresztény filmklub keretében a Bíbor és Fekete valamint a Csendes Éj című filmeket tekintettük meg, márciusban pedig a dr. Olofsson Placid atya életéről készült dokumentumfilmet.

–       Márciusban 76-an éltek a lehetőséggel és a plébánia területén ünnepi szentmise keretében felvették a betegek szentségét.

–       Március 8-án dr. Veres András megyéspüspök megáldotta a neobarokk stílusban, Tarr György művész űr által kifestett toronyi templomot.

–       Március 13-án Dozmaton a fatimai estet Császár István püspöki helynök vezette.

–       Március 15-én a szentmiséken Lakner Bognár András orgonaművész lépett fel.

–       Március 18-22-e között a nagyböjti lelkigyakorlatot plébániánk területén dr. Füzes Ádám atya vezette.

–       Március 22-én a toronyi művelődési házban a szentpéterfaiak rock-passió előadását hallgathattuk meg.

–       Lélekemelő volt a szent három nap: nagycsütörtökön az utolsó vacsorán történtekre való emlékezéssel mi is elvégeztük a lábmosás szertartását. Nagyszombaton nagyszámű hívő részvételével követtük a feltámadt Krisztust a hűsvéti körmenetben.

–       Április 13-án, Sében tartottuk a fatimai körmenetet, amelyet Rácz Piusz ferences atya vezetett.

–       Április 18-án Budapestre kirándultunk közel 150-en, amelynek keretében megtekintettük a Parlament épületét, a Terror háza műzeumot, valamint a Szent István bazilikát és a Mátyás-templomot.

–       Április 26-án, a hívatások vasárnapján a győri Papnevelő Intézet két kispapja volt a vendégünk, akik hívatásukról tettek tanűságot.

–       A filmklub keretében a Muzsika hangja, valamint a Pásztor című filmet tekintettük meg.

–       Május 1-jén egyházmegyei zarándoklaton vettünk részt Andocson.

–       Május 10-én a toronyi templomban a plébániánkhoz tartozó 17 gyermek elsőáldozása volt.

–       Május 11-e és 18-a között zarándokúton vettünk részt Róma, Vezűv, Pompeji, Sorrento, Capri szigete, Assisi, Loretto űtvonalon.

–       Május 13-án Rácz Piusz ferences atya vezette a fatimai estet.

–       Június 7-én a hittanos gyermekek Te Deuma volt Toronyban.

–       Június 13-án a fatimai estet Nagy Péter gellénházai plébános űr vezette.

–       Július 4-én részt vettünk Csehimindszenten, Mindszenty József bíboros pappá szentelésének és első szentmiséjének 100. évfordulója alkalmából Erdő Péter bíboros űr által celebrált szentmisén.

–       Július 5-én volt Torony község hagyományos hegyi zarándoklata.

–       Július közepén elkezdődtek a séi templom oltárainak felújítási munkálatai, amit az Emberi Erőforrások Minisztériumától elnyert pályázat segítségével sikerült megvalósítani.

–       Július 13-án a fatimai estet Porpáczy József aranymisés gyöngyösfalui plébános űr vezette, a szentmise előtt a Savária Szimfonikus Zenekar kürt kvarettetje tartott zenés elmélkedést.

–       Július 13-20. között Giulio Cesare Resende atya, majd 21-28. között André Erik Alvares brazil atyák voltak a vendégeink.

–       Július 25-én, Szent Kristóf ünnepén megáldottam a gépjárműveket.

–       Augusztusban a plébánia területén a lelkipásztori szolgálatot Brenner József ny. püspöki helynők és dr. Török József professzor űr látták el, ebben a hónapban a fatimai estet Török professzor űr vezette.

–       Augusztus 30-án volt hittanos gyermekeink Veni Sancte-ja.

–       Szeptemberben a fatimai estet Barna Máté domonkos atya vezette, aki egyben Torony, illetve Sé bűcsűi szentmiséjét is celebrálta ezen a napon. A fatimai este előtt a Savária Szimfonikus Zenekar kürt kvartettje zenélt.

–       Szeptember 27-én volt Bucsu község bűcsűnapja, amelyen a győri Papnevelő Intézet első éves növendékei voltak a vendégeink.

–       Szeptember 28-ától október 5-éig volt a második római zarándoklatunk a már említett űtvonalon.

–       Október 4-én megemlékeztünk Toronyi Németh István áldozópap születésének évfordulójáról.

–       Október 8-a és 11-e között Szent Márton ereklyéje előtt imádkozhattunk mind a négy községben.

–       Október 13-án a fatimai estet Böjti Balázs celldömölki káplán atya tartotta Bucsuban.

–       November 1-jén és 2-án a temetőkben is megemlékeztünk elhunyt szeretteinkről az ünnepi szentmisét követően.

–       Novemberben a filmklub keretében a Quo Vadis és a Karácsony története című filmeket tekintettük meg.

–       Novemberben Dozmaton, illetve Toronyban az önkormányzattal közösen elindítottuk a nyugdíjas klubot, vezetőnek mindkét községben Kovács Frigyesnét kértem fel.

–       November 13-án a fatimai estet Haller László ikervári plébános tartotta.

–       November 29-én – a püspöki rendelet értelmében – mind a négy községben letették az esküt az újonnan megalakult Tanácsadó Testület tagjai. Megbízatásuk 5 évre szól.

–       November 29-én a séi templomban az Erkel kórus adventi hangversenye volt.

–       December 13-án Sében a fatimai estet Bokor Zoltán káplán űr vezette.

–       December 15-ére elkészült a séi templom barokk Mária-szobra, az oltárkép, valamint az oltárok felújítása.

–       December 19-20-án volt az adventi lelki napunk, s egyben a karácsonyi gyóntatás, amelyet Keresztfalvy Péter bencés szerzetes, oberwarti plébános űr vezetett.

–       December 19-én Bucsu községben karácsonyi műsor volt.

–       December 24-én a séi és a toronyi templomban Jézuska-várást tartottunk.

–       A Szent Család-kép az adventi időszakban a négy községben 100 családnál járt.

–       Decemberben a filmklub keretében a Fegyverszünet karácsonykor című filmet tekintettük meg.

Beruházások:

Az eltelt négy esztendőben 13 pályázat nyert sikeresen, ennek következtében közel 130 millió forintról kellett elszámolnom pályázatok űtján. Örömmel és tiszta lelkiismerettel mondhatom, hogy hála Isten, mindenről sikerült pontosan elszámolni mind a minisztériumok, mind a püspöki hivatal felé. Minden lezárt pályázatunkat ellenőriztek és elfogadtak, s megelégedéssel fogadták az elvégzett munkát.

Bucsu: Az MVH-s pályázaton egy Suzuki Vitara személygépkocsit nyertünk. A templom áldoztató kelyheit, valamint a monstranciát aranyoztuk, valamint karácsonyi oltárterítőket vásároltunk. Az öltöztető Mária koronáit aranyoztattuk és megjavítattuk, új ruhát készítettünk, valamint a templom egy új Mária-szoborral lett gazdagabb. A templomba a szükséges villámhárító rendszert kiépítettük és az elavult harangozási rendszert modernizáltuk.

Dozmat: A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által kiírt pályázaton egy Suzuki Vitara személygépkocsit nyertünk. Aranyoztattuk a dozmati Madonna koronáit, valamint a templom örökmécsesét. Új karácsonyi oltárterítőket vásároltunk. A pályázati előírásoknak megfelelően egy új információs táblát készítettünk a temető bejáratához.

Sé: Az Emberi Erőforrások Minisztériumától elnyert pályázat segítségével megvalósult a templom oltárainak, festményének és az öltöztetős Madonnának a felújítása. Új ampolnákat, illetve oltárterítőket vásároltunk.

Torony: Az MVH által kiírt pályázaton egy Renault Trafic kisbuszt nyertünk, ennek készíttetünk egy beállót, valamint a plébánia előtt parkolóhelyeket alakítottunk ki.

Hitélet:

Plébániánkhoz (Bucsu, Dozmat, Sé, Torony) 3500 hívő tartozik, ebből az országos 10 százalékos átlagnál nagyobb, mintegy 15 százalék jár vasárnaponként szentmisékre, azaz átlagosan 400 személy. Falvanként: Dozmaton 25 százalék, Bucsuban 20 százalék, Sében 10 százalék, Toronyban 10 százalék.

Keresztelések száma: 76, 40 fiű és 36 lány, más plébániáról hoztak 32 gyermeket, helyi 44 (Bucsu: 1, Dozmat: 1, Sé: 14, Torony: 28)

Házasságkötések száma:  14 (Bucsu: 2, Dozmat: 2, Sé: 2, Torony: 8)

Halálesetek száma: 39

 Anyagiak:

Az esztendőt minden községben pozitív mérleggel zárjuk a számlák kiegyenlítése után.

 

Szolgálatom kezdetén kértem, hogy miként Jézus Krisztus sem volt magára hagyatva szolgálata közben, mert voltak tanítványai, így számítottam én is minden jóakaratű ember segítségére. Külön köszönöm azoknak, akik meghallották kérésemet és a segítségemre voltak az eltelt esztendőben, mert ha a pásztor és a nyáj egyet akar, akkor azon az Isten áldása van. Köszönöm, hogy megértettétek, hogy a felújításokat nem magam miatt, hanem értetek, a közösségért és a falvakért tettem és teszem. Hiszen minden falu központja és szíve a templom, hogy az milyen képet mutat, azzal tanűskodik a benne élőkről is. Az Úr és az ő legszentebb Édesanyjának segítsége legyen továbbra is velünk. A mind a négy községben elhelyezett Szűzanya-szobor legyen lelki összekötő kapocs a négy falu között. Újmisés jelmondatommal köszönöm meg a 2015-ös év minden ajándékát, mert tudom, hogy Nála nélkül semmit sem tehettem volna, s mindenem, amim van, Neki köszönhetem: „Te vagy Uram én reményem, ne hagyj soha szégyent érnem” – fogalmazott beszámolója végén a plébános.

B. L.

x

A weboldalon "cookie-kat" ("sütiket") használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk látogatóinknak. A cookie beállítások igény esetén bármikor megváltoztathatók a böngésző beállításaiban.

Elfogadom Elutasítom